• تصفیه فاضلاب,آشغالگيري و آشغالگيرها

  تصفیه فاضلاب
  شناسائي : آشغالگيرها عبارت از وسيله اي است که در ابتداي تصفيه خانه از نظر تأمين مقاصد زيرين تعبيه ميگردد : الف ) حفاظت تلمبه ها ، لوله هاي لجن و حوضهاي ته نشيني در مقابل گرفتگي ب ) خوشايند کردن وضع ظاهري ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی,فاضلاب های صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...

 • سرانه تولید فاضلاب بهداشتی

  تصفیه فاضلاب انسانی
  از مهمترین مسايل کارخانجات امروزه، مسائل زیست محیطی، خصوصاً فاضلاب آنها است. فاضلاب کارخانجات صنعتی را به دو بخش بهداشتی - انسانی و صنعتی تقسیم مي نمايند. سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای این فاضلاب ها محدودیت هایی را قائل شده است و کارخانجات را ملزم به تصفیه فاضلابهای بهداشتی و ...

 • پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

  تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب صنعتی
  پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی، واحدهای پیش ساخته‌ای هستندکه جهت تصفیه فاضلاب تولیدی اجتماعات کوچک یا واحدهای صنعتی مورد استفاده قرارمی‌گیرند.طراحی و ساخت پکیج‎های تصفیه فاضلاب یکی از زمینه‎های تخصصی...