• برطرف کردن مشکل چاه سپتیک

  در بخش های شمالی کشور چاه سپتیک تانک دچار گرفتگی می شود و این مشکل بارها رخ می دهد گرفتگی چاه موجب ایجاد مشکل برای خانوارها می شود برای رفع این مشکل می توان از تانک و مخزن سپتیک استفاده کرد. طریقه ی ساخت فضای داخل سپتیک تانک

 • سپتیک تانک و اقداماتی در جهت نگهداری از آن

   از سرریز شدن سپتیک تانک یا میدان تخلیه آن جلوگیری شود.  زمانی که توالت نشتی داشته باشد تعمیر گردد. کاربرد روش هایی که باعث می شود مصرف آب کمتر گردد.ازورود روغن به داخل سپتیک تانک خوداری شود.

 • زمان تخلیه سپتیک تانک پلی اتیلن

  زمان تخلیه ایمهاف ها یا سپتیک تانک ها توسط پمپ به عوامل مختلفی بستگی دارد که در گزینه های زیر به ان اشاره شده است:  حجم سپتیک تانک (دبی) میزان ضخامت تولید شده بوسیله چربی ها در کف مخزن سپتیک تانک میزان لجن غیر قابل هضم در

 • مشخصات سپتیک تانک پلی اتیلن عدسی محدب

  تصفیه فاضلاب در گند انبارها برای جمعیت معدودی به طور ناقص انجام می گیرد. تصفیه ناقص منجر به دفع فاضلاب در زمین می شود و دفع آن به منابع طبیعی در روی زمین زیان کمتری را به مح ...

 • نحوه ی کارکرد سپتیک تانک

  فاضلاب ابتدا از طریق لوله ورودی وارد بخش اول سپتیک تانک می شود بخش دوم سپتیک تانک توسط یک دیوار جداکننده از بخش اول جدا می شود. بخش اول در حدود دو برابر حجم سپتیک را بخود اختصاص می دهد این قسمت به دودلیل دارای حجم بیشتری است :...

 • سپتیک تانک و اجزای تشکیل دهنده ی آن

  سپتیک تانک از اجزا مهم وکلیدی سیستم های تصفیه فاضلاب می باشد . زمان تخلیه گند انبارها در حدود یک سال می باشد به شرطی که ظرفیت تانک خوب محاسبه شود .کاربرد سپتیک تانک بیشتر برای کسایی است که ا ...

 • سپتیک تانک تک محفظه ای و دو محفظه ای

  مشخصات سپتیک تانک تک محفظه ای:  مخزن سپتیک تک محفظه ای از یک صافی استوانه ای که درون آشغالگیر قرار دارد استفاده می شود.این عاملی در جهت جلوگیری از تخلیه ی جامدات تصفیه نشده می باشد.

 • مزایا و موارد بهبود سپتیک تانک پلی اتیلن

  سپتیک تانک پلی اتیلن در صنعت آب و فاضلاب کاربردبسیار زیادی دارد جنس این سپتیک از پلی اتیلن بوده و بصورت دو جداره می باشد این سپتیک تانک یکی از پرمصرف ترین سیستم تصفیه فاضلاب ب ...

 • مواردی که باید در نگه داری سپتیک تانک رعایت شوند:

   لجن جمع شده درکف مخزن را در دوره ی زمانی 3 الی 5 سال بوسیله پمپ تخلیه کنند نباید همه ی لجن از مخزن خارج شود وجود مقداری لجن در سپتیک برا فعالیت بیولوژیکی تصفیه لازم می باش ...

 • سپتیک تانک چه کاربردی دارد

  در زمان های قدیم اکثر خانه ها بصورت ویلایی ساخته می شد و از یک چاه جذبی برای فعالیت باکتری های بی هوازی و انجام واکنشهای شیمیایی بر روی فاضلاب اندک استفاده می شد و می توانست به تنهایی بار آلودگی فاضلاب را کاهش دهد و جذب فاضلاب در خاک و سفره ...