• بهره برداری از سپتیک تانک

  زمان تخلیه گند انبارها در حدود یک سال می باشد به شرطی که ظرفیت تانک خوب محاسبه شود و غیر از فاضلاب مواد دیگری به ان ریخته نشود ریختن مواد ضدعفونی کننده باعث از بین رفتن باکتری ها شده بنابراین باید از ریختن آن جلوگیری کرد.وجود مقداری لجن در مخزن نی

 • مشکلات ناشی از نصب نامناسب سپتیک تانک

  در کشورهای پیشرفته و صنعتی در مناطقی که برای آشامیدن از سفره های زیر زمینی بهره می گیرند برای جمع کردن فاضلاب های خانگی از سپتیک تانک بهره می گیرند که این عامل هم مانع از آلوده شدن آب های زیرزمینی می شود و هم

 • راندمان بهتر سپتیک تانک با رعایت موارد زیر :

   استفاده از آب داغ برای باز کردن مسیر بسته شده فاضلاب  جلوگیری از ورود سموم و کود شیمیایی رنگ و ...  جلوگیری از ورود مواد ضدعفونی به مخزن که منجر به از بین رفتن باکتری ها می شود. جلوگیری از عبور

 • تفاوت انواع سپتیک تانک ها

  از الیاف الیاف شیشه و پلیمر ساخته شده که الیاف شیشه تقویت کننده ان می باشد سپتیک تانک فایبر گلاس در حالت اکسپوز در گذر زمان رنگش تغییر نمی کند که از ان به عنوان گند انبار FRP نیز یاد می شود وزن سپتیک تانک فایبر گلاس پایین می باشد بنابراین ...

 • محاسبه سپتیک تانک

  برای اولین بار در سال 1895 ، D- Cameron در انگلستان مخزنی بنام تانک سپتیک ساخت.. گندانبار برای تصفیه اولیه فاضلاب مناطق چون مدارس، پارک ها، هتل ها و .. کاربرد دارد. باتوجه به قیمت پایین و ساخت اسان ، سپتیک تانک بیشتر مورد ...

 • ویژگی های مثبت سپتیک تانک

  سپتیک تانک بصورت انبار زیرزمینی برای نگه داری فاضلاب به دو صورت منفرد یا دو انباره (ایمهاف) ساخته می شود انبار اول برای ته نشینی، هضم لجن و انبارکردن لجن بکار می رود و انبار دوم برای ته نشینی مجدد و جلوگیری از دفع لجن و یا مواد جا

 • مخزن GRP - ایمهاف

  مخازن GRP (سپتیک تانک ها) بعد از سال 1920 بطور کلی در قرن حاضر بطور گسترده ایی مورد استفاده می باشد. سپتیک تانک نیاز به فضا دارد : فقط بخشی از میکروارگانیسمها و مواد شیمیایی با حرکت آب زائد به سمت پایین حذف میشوند. حتی سیستمی با عملکرد خوب هم

 • مشخصات ایمهاف تانک

  ایمهاف دستگاهی است سربسته که به انبار های تعفن دو طبقه نیز مشهور است از بخش های مختلفی شکل گرفته و هر بخش نقش ویژه ای را در تصفیه فاضلاب دارد در این سیستم سعی برآن است تا نقاط ضعف سپتیک تانک را برطرف سازند این سیستم....

 • سپتیک تانک فایبر گلاسی یا کامپوزیت های پلیمری

  انبار فاضلاب خانگی یاگندانبار در ایران به صورت سپتیک تانک شناخته میشود ؛ یکی از اجزای کلیدی سیستم فاضلاب ، که بصورت یک دستگاه تصفیه فاضلاب کوچک کار می‌کند. از گندانبار یا سپتیک تانک ...

 • ویژگی های مثبت و منفی سپتیک تانک بتنی

  سپتیک تانک بتنی از نظر ساختمان دارای مخزنی می باشد که توسط یک دیواره به دو بخش نا مساوی تقسیم بندی می شود که در بخش اول مواد و ذرات درشت ته نشین شده ودر بخش دوم روغن و چربی ها بصورت شناور تجمع می کنند...