• روش های نصب سپتیک تانک

  نصب سپتیک تانک های پلی اتیلنی، فلزی و کامپوزیتی معمولا به سه روش دفنی، سطحی یا زمینی و هوایی انجام می گردد که از روش های مذکور به دلیل اینکه لوله ورودی فاضلاب به سپتیک تانک زیر زمین می باشد، روش نصب دفنی متداول ترین روش بوده

 • طراحی و مشخص نمودن ظرفیت مورد نیاز سپتیک تانک

  طراحی ظرفیت سپتیک تانک
  در حالت معمول از سپتیک تانک های فاضلابی به منظور جمع آوری فاضلاب های بهداشتی استفاده می گردد. به همین دلیل به منظور محاسبه ظرفیت مورد نیاز سپتیک تانک ها می توان از سرانه تولید فاضلاب برای فاضلاب های بهداشتی استفاده نمود...

 • سازه ورودی و خروجی سپتیک تانک

  سازه ورودی و خروجی سپتیک
  سازه ورودی و خروجی سپتیک تانک به منظور کمک به عملکرد سیستم طراحی می‌گردند. برای حصول اطمینان از عدم پس زدن جریان در فاضلابروهای ساختمان طی دبی‌های زیاد، بایستی اختلاف ارتفاع حداقل ۵ تا 5/7 سانتی‌متر بین رقوم آب در ورودی و خروجی وجود داشته باشد. به منظور ایجاد فضای لازم برای ...

 • اصول طراحی سپتیک تانک‌ها

  سپتیک تانک فاضلاب
  سپتیک تانک‌ها واحدهایی هستند که در آن‌ها فرآیند حذف جامدات قابل ته‌نشینی، به واسطه ته‌نشینی و هضم بی‌هوازی این جامدات صورت می‌پذیرد. این سیستم‌ها غالباً در تصفیه فاضلاب بهداشتی واحدهای مجزا و پراکنده و یا در پیش تصفیه فاضلاب در مناطقی که از شبکه جمع‌آوری ثقلی فاضلاب با قطر کم استفاده می‌نمایند، بکار گرفته می‌شود. در صورتی که از سپتیک تانک‌ها

 • پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی
  پکیج‌ تصفیه فاضلاب بهداشتی یا پکیج تصفیه فاضلاب انسانی ، واحدهای پیش ساخته‌ای بصورت فلزی یا پلی اتیلن می باشند که جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی , تولیدی اجتماعات کوچک یا واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 • روش هاي نوين جمع آوري فاضلاب

  سپیک تانک فاضلاب
  باکتری های موجود در فاضلاب با تکثير خود در زمان توقف فاضلاب در سپتيک عمل هضم را انجام می دهد و مواد جامد فاضلاب را به لجن تبديل می کند. اين مايع با سر ريز از سپتيک تانک خارج شده و به حوضچه پخش می ريزد و از طريق ديوار های

 • تصفیه فاضلاب,آشغالگيري و آشغالگيرها

  تصفیه فاضلاب
  شناسائي : آشغالگيرها عبارت از وسيله اي است که در ابتداي تصفيه خانه از نظر تأمين مقاصد زيرين تعبيه ميگردد : الف ) حفاظت تلمبه ها ، لوله هاي لجن و حوضهاي ته نشيني در مقابل گرفتگي ب ) خوشايند کردن وضع ظاهري ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی,فاضلاب های صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...

 • سرانه تولید فاضلاب بهداشتی

  تصفیه فاضلاب انسانی
  از مهمترین مسايل کارخانجات امروزه، مسائل زیست محیطی، خصوصاً فاضلاب آنها است. فاضلاب کارخانجات صنعتی را به دو بخش بهداشتی - انسانی و صنعتی تقسیم مي نمايند. سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای این فاضلاب ها محدودیت هایی را قائل شده است و کارخانجات را ملزم به تصفیه فاضلابهای بهداشتی و ...

 • پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

  تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب صنعتی
  پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی، واحدهای پیش ساخته‌ای هستندکه جهت تصفیه فاضلاب تولیدی اجتماعات کوچک یا واحدهای صنعتی مورد استفاده قرارمی‌گیرند.طراحی و ساخت پکیج‎های تصفیه فاضلاب یکی از زمینه‎های تخصصی...