روش هاي نوين جمع آوري فاضلاب   

روش های نوين جمع آوری فاضلاب

باکتری های موجود در فاضلاب با تکثير خود در زمان توقف فاضلاب در سپتيک عمل هضم را انجام مي دهد و مواد جامد فاضلاب را به لجن تبديل میکند.اين مايع با سر ريز از سپتيک تانک خارج شده و به حوضچه پخش مي ريزد و از طريق ديوار های مشبک حوضچه جذب زمين مي گردد. البته اين روش در آمريکا مجاز است ولي در ايران بايد مايع فاضلاب پس از خروج از سپتيک در حوضچه کلر زني , کلر زني گردد و سپس دفع شود . فاضلاب پس از ورود به انباره به دليل کاهش سرعت جريان آن قسمتي از مواد معلق خود را به صورت ته نشيني از دست مي دهد و از سوي ديگر انباره بيرون مي رود و مواد ته نشين شده به صورت لجن در کف انباره جمع مي شوند. اين لجن حاوي ارگانيسم هاي زنده مفيدي مي باشد. اين ارگانيسم ها از فاضلاب ورودي به عنوان غذا استفاده کرده و بدين ترتيب فاضلاب را تصفيه مي کنند و به اين دليل حجم لجن در اين سيستم تقريباً ثابت بوده و تا چند سالي نياز به تصفيه لجن ندارد.

 

مزایای سپتيک تانک

- سرعت اجرا.
- مناسب مناطقي که سطح آبهاي زير زميني در آن بالا باشد.
- به دليل استقرار در زمين فضايي را اشغال نمي نمايد.
- هزينه بسيار مناسب.
- بدليل عدم استفاده از تجهيزات الکترومکانيکال نيازي به تعمير و هزينه نگهداري و اپراتور ندارد.

 

سپتينک تانک ها در چند روش بکار مي روند

1) روش سپتيک تانک ثقلي( Septic Tank Effluent Gravity STEG)
در اين روش يک پيش تصفيه بر روي فاضلاب صورت مي گيرد و مشکلي جهت تامين سرعت خودشستشويي وجود ندارد چون مواد جامد معلق درشت در سپتيک تانک مانده و اختلالي در تامين سرعت خودشستشويي ايجاد نمي کنند. در سپتيک تانک لازم نيست که قطر لوله 200 mm و يا بالاتر انتخاب گردد. اين روش براي جوامع کوچک کاربرد دارند و چون قطرها کوچک هستند، مي توان از لوله هاي پلاستيکي استفاده نمود زيرا خوردگي اين نوع لوله ها کمتر است و مشکل نشتاب وجود ندارد. فاضلاب بدون هيچ پيش تصفيه اي وارد شبکه جمع آوري شده و به صورت ثقلي به سمت تصفيه خانه حرکت مي کند. حداقل قطر لازم 150 تا 200 mm است. جهت جلوگيري از رسوب جامدات معلق، حداقل قطر 6/ متر بر ثانيه حفظ بايد گردد. جهت تميز کردن آنها وجود منهول الزاميست. بدليل آب بند نبودن کامل شبکه جمع آوري سنتي، يکي از مشکلات اصلي Infiltration يا نشتاب به داخل و Exfiltration يا نشتاب به خارج مي باشد. در اين روش قطر شبکه کم است ( حدود 25 تا 50 mm ) و لوله هاي پلاستيکي مورد استفاده قرار مي گيرند. لوله هاي خروجي از منازل، در ابتدا وارد سپتيک تانک مي گردند. بدليل اينکه در اين حالت مواد جامد قابل ته نشيني وجود ندارد. سيستم با قطر کم و شيب کمتر قادر به انتقال فاضلاب خواهد بود. اين سيستم به دليل اينکه کاملا آب بند مي باشد، امکان نشتاب به داخل و يا خارج وجود ندارد. عمق کارگذاري لوله ها در اين سيستم حدود 9/ متر مي باشد.

2) روش سپتيک تانک با پمپ ( Septik Tank Effluent Pump )

اين روش، شامل شبکه تحت فشار مي باشد. در اين روش، سپتيک تانک مجهز به صافي و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب خروجي توسط لوله هايي با قطر کم، که تحت فشار مي باشند، پمپاژ مي شود. شبکه جمع آوري فاضلاب اصلي نيز در اين روش تحت فشار مي باشد. قطر لوله هاي تخليه در اين سيستم 25تا38 mm است. قطر لوله هاي اصلي حداقل 50 mm مي باشد. مانند سيستم STEG مشکل نشتاب در اين سيستم نيز وجود ندارد. در اين سيستم شبکه در عمق بسيار کم گذارده مي شود و لوله ها داراي انعطاف کافي هستند، به همين دليل نياز به شيب دهي نيست.تنها مشکله مربوطه، زماني است که سطح آب زيرزميني بالاست و منطقه سنگلاخي است. اين سيستم اولين بار در سال 1968 و درآمريکا بکار برده شد.

3) Pressure Sever With Grinder Pump

اين سيستم شبيه روش دوم است ولي بجاي استفاده از پمپ ساده از پمپي استفاده مي شود که قدرت بيشتري دارد. در اين سيستم براي شبکه جمع آوري از سپتيک تانک استفاده نمي شود و بجاي آن از يک پمپ خردکننده براي خرد کردن جامدات استفاده مي شود. بنابراين مي توان از شبکه هايي با قطر کوچک استفاده کرد. مانند روش STEP اين شبکه نيز با قطر کم و عمق کارگذاري کم استفاده مي شود ولي در اين روش به دليل عدم استفاده از پيش تصفيه مقدار جامدات معلق، چربي و روغن بيشتر خواهد بود.

4) روش خلا

در اين سيستم از شبکه ای استفاده می گردد که تحت فشار منفی و خلا قرار دارد. در اين روش جايگزين نيز مانند حالت های قبلی، قطر لوله ها کم، عمق کارگذاری شبکه نيز کم و شتاب نيز وجود ندارد.
روش های جايگزين مورد بحث عموما برای جوامع کوچک و غير متمرکز استفاده می شود. از بين اين روشها تنها سيستم STEG قابل استفاده است.

سپتیک تانک فاضلاب