موارد کاربرد دستگاه سپتیک تانک و علت انتخاب آن   

یکی از مواردی که که اکثرا بابت ان نگران میشوند؛ بوی نامطبوع تولید شده توسط سپتیک تانک می باشد، در حالی که معمولا بوی تولید شده توسط سپتیک تانک ها در ظرفیت های کوچک و متوسط به اندازه ای نیست که آزاردهنده باشد. با این وجود توصیه میشود سپتیک تانک در محلی مناسب و در دورترین نقطه از محل های مسکونی دفن گردد. همچنین می توان از یک ونت جهت انتقال گاز تولید شده درسپتیک به محل مناسب استفاده نمود.

از دستگاه سپتیک تانک در پروژه های مختلف جهت تصفیه فاضلاب آپارتمانها و ساختمانهای مسکونی، ویلایی، هتلها، مراکز درمانی، بیمارستانهاو... استفاده میشود. مهم ترین عاملی که موجب انتخاب سپتیک تانک بعنوان یک تصفیه خانه کوچک می شود، عبارت از کم بودن جمعیتی است که فاضلاب آنها به تصفیه خانه می رسد. ودلایل دیگر انتخاب آن عبارت است از:

موارد کاربرد دستگاه سپتیک تانک و علت انتخاب آن- علل اقتصادی : در برخی موارد ممکن است به علت عدم امکان مالی و نیاز اجتناب ناپذیری به صرفه جوئی ، موقتاً از ساختن چند واحد تصفیه خانه صرفه جوئی نمود.

- عدم نیاز به تصفیه کامل : گاهی ممکن است به علت وجود منابع طبیعی با ظرفیت تصفیه زیاد مانند رودخانه یا دریا بتوان از ایجاد بعضی واحدهای تصفیه خانه خودداری و در هزینه سرمایه گذاری اولیه جهت تصفیه فاضلاب ثانویه صرفه جوئی نمود. در این صورت فاضلاب را به صورت ناقص از طریق استفاده از یک دستگاه سپتیک تانک تصفیه کرده و بقیه عمل تصفیه را به عهده منابع طبیعی می گذارند.

- نوع آلودگی فاضلاب : برای تصفیه ی فاضلاب های صنعتی ممکن است به علت نوع آلودگی تنها نیاز به ایجاد چند واحد برای تصفیه خانه گردد و ساختمان آن کوچک طراحی شود.

امروزه با توجه به تعداد روز افزون شهرکهای مسکونی که مرتباً در مجاورت شهر های بزرگ ساخته میشوند، مناطق ییلاقی که نمی توانند از شبکه فاضلاب شهری استفاده نمایند، روستاهائی که دفع فاضلاب آنها با مشکل مواجه است و بالاخره واحد های مستقلی از قبیل بیمارستان ها، کشتارگاه ها و … مسئله ایجاد سپتیک تانک فاضلاب اهمیت زیادی پیدا کرده است.