ویژگی های مثبت سپتیک تانک   

سپتیک تانک بصورت انبار زیرزمینی برای نگه داری فاضلاب به دو صورت منفرد یا دو انباره (ایمهاف) ساخته می شود انبار اول برای ته نشینی، هضم لجن و انبارکردن لجن بکار می رود و انبار دوم برای ته نشینی مجدد و جلوگیری از دفع لجن و یا مواد جامد دیگری که از ته انبار اول عبور کرده اند مورد استفاده قرار می گیرد. . قسمت ورودی نسبت به قسمت خروجی انبار حجم بیشتری دارد دارد.

دلایل حجم بیشتر قسمت ورودی نسبت به قسمت خروجی آن:
الف) تحمل تغییرات شدید فاضلاب در طول شبانه روز جلوگیری از نوسانات سطحی.
ب) ته نشین شدن بیشتر مقدار مواد جامد در این قسمت نیاز به حجم بیشتری دارد.

سپتیک تانک ها از محفظه های بتنی ، پلی اتیلن یا فایبر گلاس ساخته شده که بوسیله باکتریایی کردن قبل ازاینکه عمل تخلیه انجام شود تجزیه انجام می گیرد. یا و رود خانه ها تصفیه اولیه بر روی فاضلاب انجام گیرد تا بار آلودگی ان کمتر شده سپس ان رادر دریا رها ساخت

مزایا و ویژگی های مثبت سپتیک تانک ها

- هزینه استفاده از سپتیک تانک کمتر و مقرون به صرفه می باشد.

- حداقل عمری که سپتیک تانک ها دارند در حدود 50 سال می باشد.

- مناسب برای مناطق دور دست که امکانات چندانی ندارد می باشد.

- فاضلاب به روش ساده و موثر تصفیه می شوند.

- جهت استفاده در مناطق ناهموار از انعطاف پذیری خوبی برخوردار می باشد.

- تعمیرات مربوط به سپتیک تانک ها و نگه داری ازآن پایین تر مباشد.

- در برابر گازهای تولیدی فاضلاب مقاومت شیمیای بیشتری دارا می باشد.

- وزن سپتیک تانک ها سبک می باشد به همین دلیل نصب آن ها با سرعت انجام می گیرد.

در مقابل زلزله دارای مقاومت خوب می باشد.

برای واحدهای کوچک تفیه مناسب می باشد.