راندمان بهتر سپتیک تانک با رعایت موارد زیر :   

- استفاده از آب داغ برای باز کردن مسیر بسته شده فاضلابراندمان بهتر سپتیک تانک با رعایت موارد زیر

- جلوگیری از ورود سموم و کود شیمیایی رنگ و ...

- جلوگیری از ورود مواد ضدعفونی به مخزن که منجر به از بین رفتن باکتری ها می شود.

- جلوگیری از عبور خودرو های سنگین

- خارج کردم مواد غیر قابل تجزیه از مخزن

- پاک سازی مخزن با پمپ

- وجود مقداری لجن در داخل سپتیک تانک

ایمهاف تانک

ایمهاف تانک سیستم بی هوازی اصلاح شده سیستم سپتیک تانک با راندمان 45 درصد می باشد بصورت یک تانک با چند مرحله ته نشینی ساخته می شود تا فاضلاب زمان بیشتری را برای کاهش آلودگی سپری کند عمل تصفیه در ایمهاف به دو صورت بیولوژیکی و فیزیکی براساس استاندارد های معین انجام می گیرد.

ویژگی فني پیش تصفيه ايمهاف تانك

ايمهاف تانك دارای يك استخر پس از تصفيه و يك استخر پيش تصفيه مي‌باشد. استخر پيش تصفيه دارای دو مرحله اصلي و فرعي می باشد كه هر دو این مراحل دارای مخازن تصفيه بي‌هوازي مي‌باشند. اين دو مخازن در لوله هاي pvc تفاوت دارند كه لوله ها در مخزن فرعي ثابت می باشد. ۲۰۰ سانتي متر فضاي بين هر كدام است تا به صورت بسته بندي نرم تغذيه شوند.

کاربرد استخر پس تصفيه صافي نمودن می باشد. .نسبت ابعاد استخر اصلي، استخر فرعي و استخر فليتر سازي ۴ به ۳ به۳ مي‌باشد.