سپتیک تانک چه کاربردی دارد   

در زمان های قدیم اکثر خانه ها بصورت ویلایی ساخته می شد و از یک چاه جذبی برای فعالیت باکتری های بی هوازی و انجام واکنشهای شیمیایی بر روی فاضلاب اندک استفاده می شد و می توانست به تنهایی بار آلودگی فاضلاب را کاهش دهد و جذب فاضلاب در خاک و سفره های آب زیرزمینی مشکلی برای محیط زیست بوجود نمی آورد.. ولی امروزه با وجود محدودیت های بشر چون افزایش قیمت واحدهای ویلایی آپارتمان نشینی در تمامی جهان روبه افزایش بوده است این عامل سبب شده است که پساب فاضلاب ساختمان ها آنقدر افزایش یابد که چاه جذبی و باکتری های بی هوازی درون آن زمان کافی برای انجام واکنش های شیمیایی روی فاضلاب جامد و تبدیل آن به فاضلاب مایع را نداشته باشند . از این رو دستگاهی بنام سپتیک تانک فاضلاب اختراع وبه بشر معرفی شد.

سپتیک تانک یک مخزن برای ذخیره و نگهداری فاضلاب بخصوص فاضلاب انسانی می باشد . متعادل سازی و پمپاژ فاضلاب در سیستم های تصفیه فاضلاب از کاربرد سپتیک تانک می باشد.. سپتیک تانک معمولا در حیاط منازل و یا در محوطه باز نصب می شود و فاضلاب کل منزل از طریق لوله کشی وارد آن می شود، عمل تصفیه روی آن انجام شده و در نهایت تخلیه می شود .سپتیک تانک بخاطر داشتن ویژگی های خاص در مکان های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله مکان هایی که از سپتیک تانک بهره می گیرند می توان به موارد زیر اشاره کرد:سپتیک تانک چه کاربردی دارد

- سپتیک تانک رستوران( حذف ذرات چربی و روغن جهت جلوگیری از پر شدن چاه جذبی و گرفتگی لوله )

- سپتیک تانک شهرک مسکونی

- سپتیک تانک در گاوداری

- سپتیک تانک مناطق مسکونی( پیش تصفیه و تصفیه مقدماتی فاضلاب به دلیل قوانین حفاظت از محیط زیست)

- سپتیک تانک هتل ها

- سپتیک تانک سرویس بهداشتی

- سپتیک تانک کارخانه

- سپتیک تانک توالت عمومی

- سپتیک تانک مجتمع ورزشی و ...