نحوه ی کارکرد سپتیک تانک   

فاضلاب ابتدا از طریق لوله ورودی وارد بخش اول سپتیک تانک می شود بخش دوم سپتیک تانک توسط یک دیوار جداکننده از بخش اول جدا می شود. بخش اول در حدود دو برابر حجم سپتیک را بخود اختصاص می دهد این قسمت به دودلیل دارای حجم بیشتری است :نحوه ی کارکرد سپتیک تانک

- برای ته نشینی جامدات نیاز به حجم بیشتری می باشد.

- جلوگیری از نوسانات سطحی و تحمل تغییرات در طول شبانه روز

در بخش اول مواد ورودی و جامدات در کف مخزن ته نشین می شود و چربی ها نسبت به جامدات دارای وزن کمتری بوده و به سمت بالا حرکت می کنندو بصورت شناور باقی می مانند.با تجمع مواد در کف مخزن انبوهی از لجن تولید می شود که باعث رشد باکتری ها می شود با واکنش بیولوژی رشد و تکثیر باکتری، فرایند تصفیه رخ می دهد در نتیجه این فعل و انفعالات حجمی از لجن کاهش می یابد و حاصل آن متان بوده که از لوله خارج می گردد.

سپتیک تانک و اجزای آن

سپتیک تانک در انواع مختلف بتنی ، کامپوزیتی و پلی اتیلن می باشد که هر کدام دارای کاربرد های متفاوت و مزایایی می باشند .از مهمترین مزایا هم می توان به مقاومت در برابر زلزله ، طول عمر بیشتر ، مقرون به صرفه بودن و وزن سبک ان اشاره کرد . از اجزای اصلی سپتیک تانک می توان به موارد زیر اشاره کرد.

سپتیک دارای یک سیستم ورودی می باشد که این سیستم ورودی خود شامل لوله و بافل می باشد.اجزای دیگر سپتیک تانک شامل مخزن اولیه می باشد که این بخش تا حدود 70 درصد از سپتیک را بخود اختصاص می دهد. بخش بعدی تهویه می باشد که گازهای تولید شده از جمله متان را بوسیله لوله از سپتیک تانک خارج می کند.دیوار جداکننده که دو بخش اول و دوم را از هم جدا کرده و مانع از ورود لجن و چربی و ... به بخش زلال سازی می باشد ودر آخر مخزن زلال سازی می باشد تقریبا 30 درصد از سپتک را بخود اختصاص داده و از وجود مواد ته نشین شده و شناور خالی می باشد.