زمان تخلیه سپتیک تانک پلی اتیلن   

زمان تخلیه ایمهاف ها یا سپتیک تانک ها توسط پمپ به عوامل مختلفی بستگی دارد که در گزینه های زیر به ان اشاره شده است:

- حجم سپتیک تانک (دبی)زمان تخلیه سپتیک تانک پلی اتیلن

- میزان ضخامت تولید شده بوسیله چربی ها در کف مخزن سپتیک تانک

- میزان لجن غیر قابل هضم در کف مخزن سپتیک

- میزان فاضلاب وارد شده به مخزن

- میزان جامدات در فاضلاب

شرایط نگه داری از سپتیک تانک پلی اتیلن

- با توجه به شرایط کار سپپتیک تانک و کیفیت و کمیت فاضلاب خام ورودی، به مخزن می توان زمان تخلیه را مشخص نمود زمانی که از ورود آشغال به مخزن جلوگیری شود و ظرفیت سپتیک تانک به درستی محاسبه شود زمان تخلیه به بیش از یک سال افزایش می یابد. از ریختن مواد ضد عفونی کننده که باعث از بین رفتن باکتری های میگردد باید خودداری شود.

- عدم خروج تمام لجن از سپتیک تانک زیرا وجود مقداری از لجن در درون انبار ضروری می باشد.

- تمیز کردن و تخلیه سپتیک بوسیله پمپ انجام می گیرد در برخی موارد ممکن است لجن و فاضلاب به کمک وسایل دستی و زهکشی از سپتیک خارج کرد.

جمع آوری و انتقال پساب به درون مخزن با روش های مختلفی انجام می گیرد که در زیر به چند مورد آن اشاره شده است:

الف) سپتیک تانک ثقلی : این روش مناسب برای جوامع کوچک می باشد و در این روش می توان از لوله ها ی پلاستیکی که مشکل نشت و خوردگی کمتری دارند استفاده می شود.

ب) سپتیک تانک پمپی : این روش به پمپ با فشار زیاد و صافی مجهز می باشد مانند سیستم ثقلی بدون مشکل نشتی می باشد زمانی که سطح آب های زیر زمینی بالا باشد و منطقه دارای سنگلاخی باشد این سیستم با مشکل مواجه می شود .